top of page

Bases pedagogiques

Parteixo de la base de la pedagogia Waldorf en el sentit  de que s’ha d’establir una forta base emocional per aconseguir el millor desenvolupament intel·lectual de l’infant, així com també de les experiències i valors compartits per Rudolf Steiner i de Maria Montessori creant un ambient preparat ordenat, estètic, senzill, real on cada element te una raó de ser en el desenvolupament de l’infant;promovent,  naturalment la socialització , el respecte i la solidaritat.

 

Comparteixo la concepció del nen com un ser lliure i explorador de l'Emmi Pikler i les bases d'aprenentatge i del desenvolupament evolutiu de Jean Piaget. Altres professionals de l'educació infantil i autors com Rebeca Wild o Eulàlia Torres ens ensenyen la importància de la criança respectuosa en la llar i a proporcionar els infants que visquin els seus propis processos de desenvolupament en un entorn protegit i no directiu. A demés de la necessitat de completar aquesta llibertat amb l'aprenentatge de límits coherents.

"En la vida, más valioso que el saber es el camino que se hace para adquirirlo."

IMG_20190925_102843_177[1].jpg

Objectius

  1. Oferir una atenció individualitzada i conscient a cada infant en un entorn càlid i familiar, respectant el ritme maduratiu de cada un d'ells, sense cap tipus de pressa per assolir els objectius.

  2. Acompanyar els infants en el seu desenvolupament evolutiu, proporcionant activitats que fomentin l’estimulació però  sense avançar  les etapes i així aconseguir un desenvolupament sa i segur.

  3. Contribuir a la seva socialització.

  4. Joc a l'exterior amb l'objectiu de que el nen gaudeixi d'experiències a la natura i a les diferents èpoques de l'any.

  5. Incentivar la imaginació, la flexibilitat en el pensament i l 'amor per l'aprenentatge.

  6. Fomentar el desenvolupament del seu potencial.

  7. Acompanyar els pares en la seva tasca d'educar i reflexionar sobre els valors que volem inculcar a els més petits de casa.

"Els objectius es centren en estimular els sentits, la imaginació i enfortí la voluntat de cada infant."

"""Nuestro mayor esfuerzo debe ser el desarrollo de 
seres humanos libres, que sean capaces por sí mismos
de impartir propósito y dirección a sus vidas".

bottom of page